Liên hệ

Giới thiệu công ty Virya.

Công ty Virya Technologies – chuyên lập trình mã nguồn Joomla và cho thuê hosting chất lượng cao.

Địa chỉ: 473-487 Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: 1900 454 332

Email: [email protected]

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3814766197374!2d106.67152871411652!3d10.782066762039507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ed7aead3cf1%3A0x3d58e963788e02ec!2zNDczLTQ4NyBDw6FjaCBN4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIFBoxrDhu51uZyAxMywgUXXhuq1uIDEwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1563854251199!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>